Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Orang Tua dalam Bahasa Korea - 부모" (bumo)Dalam pembelajaran bahasa Korea, penting untuk memahami istilah dan frasa yang berkaitan dengan orang tua. Istilah-istilah ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan memainkan peran penting dalam budaya Korea. Dalam artikel ini, kita akan membahas penggunaan istilah "orang tua" dalam bahasa Korea, tata bahasa yang terkait, serta memberikan contoh kalimat yang berguna.

Orang Tua dalam Bahasa Korea (Pembahasan Bahasa Korea)

1. Istilah untuk "Orang Tua" dalam Bahasa Korea

Dalam bahasa Korea, istilah untuk "orang tua" adalah "부모" (bumo). Istilah ini digunakan secara umum untuk merujuk kepada orang tua atau orang tua dalam keluarga.

2. Frasa Umum yang Berkaitan dengan Orang Tua

Berikut adalah beberapa frasa umum yang berkaitan dengan orang tua dalam bahasa Korea:

 • "Ayah" - 아버지 (abeoji)
 • "Ibu" - 어머니 (eomeoni)
 • "Orang tua saya" - 부모님 (bumonim)
 • "Orang tua mertua" - 시어머니/시아버지 (syeomeoni/siabeoji)
 • "Ibu mertua" - 장모님 (jangmonim)
 • "Ayah mertua" - 장부님 (jangbunim)
 • "Orang tua saya sudah tua" - 부모님이 늙으셨어요 (bumonim-i neulgeusyaesseoyo)

3. Tata Bahasa yang Berkaitan dengan Orang Tua

Dalam tata bahasa Korea, beberapa hal penting yang berkaitan dengan orang tua adalah penggunaan partikel "의" (ui) yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya, "rumah orang tua" dalam bahasa Korea adalah "부모님의 집" (bumonim-ui jip).

Selain itu, dalam bahasa Korea, terdapat tingkatan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Biasanya, tingkatan bahasa yang lebih tinggi, seperti "합니다" (hamnida) digunakan untuk menunjukkan penghormatan kepada orang tua.

4. Contoh Kalimat yang Berkaitan dengan Orang Tua

Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang berkaitan dengan orang tua dalam bahasa Korea:

 • "Ibu saya sangat baik." - "엄마는 정말 좋으세요." (Eomma-neun jeongmal jo-euseyo.)
 • "Ayah mertua saya suka memasak." - "시아버지는 요리를 잘하십니다." (Siabeoji-neun yorireul jalhasimnida.)
 • "Orang tua saya tinggal di kota besar." - "부모
 • "Orang tua saya tinggal di kota besar." - "부모님은 큰 도시에 살고 계세요." (Bumonim-eun keun dosi-e salgo gyeseyo.)
 • "Saya sangat menghormati orang tua saya." - "저는 부모님을 매우 존경합니다." (Jeoneun bumonim-eul maeu jonkeunghamnida.)
 • "Ibu mertua saya sangat perhatian." - "시어머니는 아주 신경 써 주세요." (Syeomeoni-neun aju singyeong sseo juseyo.)

Kesimpulan

Dalam pembahasan bahasa Korea, kita telah membahas penggunaan istilah "orang tua" dalam bahasa Korea, frasa umum yang berkaitan dengan orang tua, tata bahasa yang terkait, serta memberikan contoh kalimat yang berguna. Memahami istilah dan frasa yang berkaitan dengan orang tua akan membantu dalam berkomunikasi dengan orang Korea dan memperkaya pemahaman kita terhadap budaya mereka. 

Kongbu Hard
Kongbu Hard Kongbu Hard adalah situs web untuk belajar Bahasa Korea sekaligus Bahasa Arab dengan mudah untuk orang Indonesia.

Post a Comment for "Orang Tua dalam Bahasa Korea - 부모" (bumo)"