Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Latihan 2 Pembentukan Kalimat Bahasa Korea Pemula

Latihan 2 Pembentukan Kalimat Bahasa Korea Pemula


Bagian kedua dari latihan pembentukan bahasa Korea akan membahas mengenai perubahan kalimat dari kalimat masa lampau, masa kini dan masa depan. Belajar dengan rajin yaa!!

나는 너를 사랑하다

Bentuk Dasar

나는 너를 사랑하다
(na-neun neo-reul sa-rang-ha-da)
Aku cinta kamu.

Masa Lampau

나는 너를 사랑했어요

(na-neun neo-reul sa-rang-haess-eo-yo)

Aku telah (sudah) mecintaimu.


Masa Kini

나는 너를 사랑해요

(na-neun neo-reul sa-rang-hae-yo)

Aku (sedang) mencintaimu.


Masa Depan

나는 너를 사랑할 거예요

(na-neun neo-reul sa-rang-hal geo-ye-yo)

Aku akan mencintaimu.


Baca

Latihan 1 Pembentukan Kalimat Bahasa Korea Pemula


친구는 빵을 먹다

Bentuk Dasar

친구는 빵을 먹다
(chin-gu-neun ppang-eul meok-da)
Teman makan roti.

Masa Lampau

친구는 빵을 먹었어요

(chin-gu-neun ppang-eul meok-eo-yo)

Teman telah (sudah) makan roti.


Masa Kini

친구는 빵을 먹어요

(chin-gu-neun ppang-eul meok-eo-yo)

Teman (sedang) makan roti.


Masa Depan

친구는 빵을 먹을 거예요

(chin-gu-neun ppang-eul meok-eul geo-ye-yo)

Teman akan makan roti.


공하 씨가 우유를 마시다

Bentuk Dasar

공하 씨가 우유를 마시다
(kong-ha ssi-ga u-yu-reul ma-si-da)
Kong Ha minum susu.

Masa Lampau

공하 씨가 우유를 마셨어요

(kong-ha ssi-ga u-yu-reul ma-syeoss-eo-yo)

Kong Ha telah (sudah) minum susu.


Masa Kini

공하 씨가 우유를 마셔요

(kong-ha ssi-ga u-yu-reul ma-syeo-yo)

Kong Ha (sedang) minum susu.


Masa Depan

공하 씨가 우유를 마실 거예요

(kong-ha ssi-ga u-yu-reul ma-sil geo-ye-yo)

Kong Ha akan minum susu.


철수 씨는 운동장에서 운동하다

Bentuk Dasar

철수 씨는 운동장에서 운동하다
(cheol-soo ssi-neun un-dong-jang-e-seo un-dong-ha-da)
Cheol Soo berolahraga di lapangan.

Masa Lampau

철수 씨는 운동장에서 운동했어요

(cheol-soo ssi-neun un-dong-jang-e-seo un-dong-haess-eo-yo)

Cheol Soo telah (sudah) berolahraga di lapangan.


Masa Kini

철수 씨는 운동장에서 운동해요

(cheol-soo ssi-neun un-dong-jang-e-seo un-dong-hae-yo)

Cheol Soo (sedang) berolahraga di lapangan.


Masa Depan

철수 씨는 운동장에서 운동할 거예요

(cheol-soo ssi-neun un-dong-jang-e-seo un-dong-hal geo-ye-yo)

Cheol Soo akan berolahraga di lapangan.


어머님은 시장에서 사과를 사다

Bentuk Dasar

어머님은 시장에서 사과를 사다
(eo-meo-nim-eun si-jang-e-seo sa-gwa-reul sa-da)
Ibu membeli apel di pasar.

Baca


Masa Lampau

어머님은 시장에서 사과를 샀어요

(eo-meo-nim-eun si-jang-e-seo sa-gwa-reul sass-eo-yo)

Ibu telah (sudah) membeli apel di pasar.


Masa Kini

어머님은 시장에서 사과를 사요

(eo-meo-nim-eun si-jang-e-seo sa-gwa-reul sa-yo)

Ibu (sedang) membeli apel di pasar.


Masa Depan

어머님은 시장에서 사과를 살 거예요

(eo-meo-nim-eun si-jang-e-seo sa-gwa-reul sal geo-ye-yo)

Ibu akan membeli apel di pasar.


민수 씨는 교실에서 독서를 공부하다

Bentuk Dasar

민수 씨는 교실에서 독서를 공부하다

(min-soo ssi-neun gyo-sil-e-seo dok-seo-reul kong-bu-hada)

Min Soo belajar membaca di kelas.


Baca

Kosakata Di Kelas


Masa Lampau

민수 씨는 교실에서 독서를 공부했어요

(min-soo ssi-neun gyo-sil-e-seo dok-seo-reul kong-bu-haess-eo-yo)

Min Soo telah (sudah) belajar membaca di kelas.


Masa Kini

민수 씨는 교실에서 독서를 공부해요

(min-soo ssi-neun gyo-sil-e-seo dok-seo-reul kong-bu-hae-yo)

Min Soo (sedang) belajar membaca di kelas.


Masa Depan

민수 씨는 교실에서 독서를 공부할 거예요

(min-soo ssi-neun gyo-sil-e-seo dok-seo-reul kong-bu-hal geo-ye-yo)

Min Soo akan belajar membaca di kelas.


Pembahasan lengkap materi dapat dibaca disini:

  1. Kalimat Masa Lampau
  2. Kalimat Masa Kini
  3. Kalimat Masa Depan

Kongbu Hard
Kongbu Hard Kongbu Hard adalah situs web untuk belajar Bahasa Korea sekaligus Bahasa Arab dengan mudah untuk orang Indonesia.

Post a Comment for "Latihan 2 Pembentukan Kalimat Bahasa Korea Pemula"